Zwroty i reklamacje

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Osobom dokonującym zakupu w Sklepie, które są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od dnia, w którym weszli w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany poinformować o swojej decyzji Sprzedawcę:Krupa i Rzeszutko Krawiectwo Miarowe Karol Rzeszutko, ul. Łąkowa 20/4, 61-879 Poznańadres e-mail sklep@kruparzeszutko.pl w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną). Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to konieczne.

3. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży danego towaru, poza złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy, Klient jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych do dnia, w którym odstąpił od umowy, przesłać zakupiony towar w stanie niezmienionym, z kompletnym ometkowaniem, bez oznak użytkowania i zapachów na adres Sklepu (Krupa i Rzeszutko Krawiectwo Miarowe Karol Rzeszutko, ul. Łąkowa 20/4, 61-879 Poznań) na swój koszt i swoje ryzyko. Brak metki zabezpieczającej oryginalnie przytwierdzonej do towaru wyklucza możliwość zwrotu. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

6. Zgodnie z obowiązującym stanem prawa, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest towar wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

II. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje, opóźnienia w dostawie, ewentualną niezgodność towaru z zamówieniem oraz szkody powstałe w czasie transportu powinny być niezwłocznie zgłaszane pisemnie na adres:Krupa i Rzeszutko Krawiectwo Miarowe Karol Rzeszutko, ul. Łąkowa 20/4, 61-879 Poznań lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@kruparzeszutko.pl .

2.Każdy towar kupiony w sklepie może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony sklepu i dowodem zakupu, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Krupa i Rzeszutko Krawiectwo Miarowe Karol Rzeszutko, ul. Łąkowa 20/4, 61-879 Poznań. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki przez Sklep, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad towaru ponosi Sprzedawca.

3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia - dwa lata od wydania towaru) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl