Regulamin

REGULAMIN ZAKUPU TOWARÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM KRAWIECTWO MIAROWE KRUPA I RZESZUTKO – ODZIEŻ, AKCESORIA I DODATKI (zwany dalej: „Regulaminem”)

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep działający pod adresem www.kruparzeszutko.pl (zwany dalej: „Sklepem”) prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Właścicielem Sklepu jest firma: Krupa i Rzeszutko Krawiectwo Miarowe Karol Rzeszutkoul. Łąkowa 20/4, 61-879 Poznań, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7822255907REGON 634369906, adres e-mail: sklep@kruparzeszutko.pl (zwana dalej: „Sprzedawcą”).

3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie (zwaną dalej: „Klientem”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna.

4. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia oraz akceptacja warunków dostawy (w tym kosztów dostawy) zawartych w niniejszym Regulaminie i zamówieniu.

5. Każda osoba składająca zamówienie w Sklepie jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Sklepu reklam dotyczących oferowanych towarów, jak i towarów oraz usług osób trzecich.

7. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest wykorzystanie przez Klienta sprzętu komputerowego z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką stron internetowych.

8. Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej Sklepu takie jak zdjęcia, teksty, materiały graficzne stanowią własność Sprzedawcy. Wykorzystanie ich bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.

  

II. OFERTA

1. Towary oferowane w Sklepie są całkowicie nowe i oryginalne. Wszelkie szczegółowe informacje o towarach zamieszczone zostały w ich opisach dostępnych w Sklepie.

2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej Sklepu zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami.

3. Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie oraz do wycofywania istniejących lub wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź do wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych właściwych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

4. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie są cenami brutto (z podatkiem VAT) i podane są w polskich złotych (PLN).

5. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy, które zostaną określone przed złożeniem zamówienia w zależności od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

6. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena podana przy wybranym towarze w chwili składania przez Klienta zamówienia.

7. Sprzedawca może sprzedać towar w promocyjnej cenie, może również w ramach promocji wysłać produkt bez ponoszenia przez Klienta kosztów dostawy.

8. Ilość towarów objętych ewentualną promocją cenową w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności złożonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów.

  

III. ZAMÓWIENIA

1. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest prawidłowe złożenie zamówienia poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia przy wykorzystaniu systemu rejestracji i narzędzi zawartych na stronach internetowych Sklepu.

3. Klient składając zamówienie podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorców firmę (nazwę), adres siedziby, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu a także numer NIP.

4. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

5. Klient składa zamówienie:

a. wybierając polecenie „DODAJ DO KOSZYKA” przy towarze, który zamierza zakupić na stronie internetowej Sklepu,

b. po skompletowaniu całości zamówienia wskazuje w „KOSZYKU” sposób dostawy oraz płatności,

c. wysyła formularz zamówienia do Sklepu przez wybór pola „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” w formularzu zamówienia.

6. Przed złożeniem zamówienia do Sklepu Klient informowany jest o:

a. łącznej cenie wybranych przez niego towarów,

b. łącznym koszcie dostawy wybranych przez niego towarów,

c. wszelkich innych ewentualnych kosztach związanych z realizacją zamówienia.

7. Zamówienia na towary będą realizowane według kolejności ich złożenia.

8. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku danego towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i poproszony o podjęcie decyzji, co do dalszej realizacji zamówienia.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej Klient może:

a. anulować całe zamówienie i otrzymać zwrot całej wpłaconej kwoty, lub

b. wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia i otrzymać zwrot wpłaconej kwoty dotyczącej anulowanej części zamówienia, lub

c. wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.

10. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia w chwili uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą stanowiącą: a. cenę zamówionych towarów, oraz b. opłatę za dostawę, jeżeli taka jest należna Sprzedawcy.

11. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni, od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą płatności (opłata za towar i ewentualne koszty dostawy), chyba że opis zawarty przy danym towarze stanowi inaczej lub Klient wybrał inny sposób płatności niż przedpłata internetowa.

12. Po złożeniu zamówienia, Sklep wysyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia wraz z jego szczegółami. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

13. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: 

a. dane teleadresowe podane przez Klienta są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru, 

b. transakcja nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych, c. płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.

 

IV. PŁATNOŚĆ

1. Cenę należną Sprzedawcy wraz z innymi należnymi Sprzedawcy opłatami (w tym opłatami z tytułu dostawy) należy uiścić w jeden z podanych poniżej sposobów, wpisując w tytule indywidualny numer zamówienia wygenerowany w Sklepie:

1.1. poprzez płatności błyskawiczne - Płatności Shoper;

1.2. poprzez płatności kartami kredytowymi - Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic;

1.3. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy na konto o numerze 40 1870 1045 2078 1070 9133 0003 w NestBank;

1.4. płatność gotówką przy odbiorze u kuriera.

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w ramach Płatności Shoper jest AutoPay S.A.

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest AutoPay S.A.

4. Wpłaty należy dokonać najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

5. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej wpłata nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy, zamówienie zostanie anulowane.

  

V. WYSYŁKA I ODBIÓR

1. Zamówione towary dostarczane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost S. A. na adres wysyłki wskazany w formularzu zamówienia.

2. Możliwa jest wysyłka towaru za granicę, po uprzednich indywidualnych ustaleniach pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem w zależności od kraju dostawy.

2. W przypadku wyboru dostarczenia towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej przewidywany czas dostawy to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki.

3. Opłaty za dostawę towarów są podawane w procesie składania zamówienia i wynoszą:

3.1. 12 PLN w przypadku przesyłki wysyłanej za pośrednictwem usługi InPost Paczkomaty 24/7 do odbiorcy w Polsce,

3.2. 15 PLN w przypadku przesyłki wysyłanej za pośrednictwem usługi InPost Kurier do odbiorcy w Polsce.

3.3. dopłata za wysyłkę za pobraniem wynosi 6 PLN do powyższych cen,

3.4. dopłata za wysyłkę za pośrednictwem usługi Paczkomaty Paczka w Weekend wynosi 4 PLN do powyższych cen.

4. Zamówienia przekraczające określoną wartość mogą być wysyłane na koszt Sklepu. Informacja o aktualnie obowiązującym limicie zawsze jest umieszona na stronach produktowych sklepu oraz w „koszyku” podczas składania zamówienia. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych towarów ponosi Klient, o czym Klient zostaje poinformowany przed akceptacją składanego zamówienia.

5. Zamówiony towar można odebrać osobiście pod adresem: Krupa i Rzeszutko Krawiectwo Miarowe Karol Rzeszutko, ul. Łąkowa 20/4, 61-879 Poznań.

6. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powtórne wysłanie towarów, które zostały zwrócone z powodu nieobecności adresata, zmiany miejsca zamieszkania i niepowiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy lub nieodebrania przesyłki z poczty w wyznaczonym terminie.

8. Przed odebraniem przesyłki, Klient jest zobowiązany sprawdzić w obecności doręczyciela stan opakowania. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia nie należy jej przyjmować i w obecności doręczyciela sporządzić odpowiedni protokół, którego wzór posiada doręczyciel.

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Osobom dokonującym zakupu w Sklepie, które są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od dnia, w którym weszli w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany poinformować o swojej decyzji Sprzedawcę:Krupa i Rzeszutko Krawiectwo Miarowe Karol Rzeszutko, ul. Łąkowa 20/4, 61-879 Poznańadres e-mail sklep@kruparzeszutko.pl w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną). Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to konieczne.

3. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży danego towaru, poza złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy, Klient jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych do dnia, w którym odstąpił od umowy, przesłać zakupiony towar w stanie niezmienionym, z kompletnym ometkowaniem, bez oznak użytkowania i zapachów na adres Sklepu (Krupa i Rzeszutko Krawiectwo Miarowe Karol Rzeszutko, ul. Łąkowa 20/4, 61-879 Poznań) na swój koszt i swoje ryzykoBrak metki zabezpieczającej oryginalnie przytwierdzonej do towaru wyklucza możliwość zwrotu. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

6. Zgodnie z obowiązującym stanem prawa, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest towar wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

VII. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje, opóźnienia w dostawie, ewentualną niezgodność towaru z zamówieniem oraz szkody powstałe w czasie transportu powinny być niezwłocznie zgłaszane pisemnie na adres: Krupa i Rzeszutko Krawiectwo Miarowe Karol Rzeszutko, ul. Łąkowa 20/4, 61-879 Poznań lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@kruparzeszutko.pl .

2.Każdy towar kupiony w sklepie może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony sklepu i dowodem zakupu, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Krupa i Rzeszutko Krawiectwo Miarowe Karol Rzeszutko, ul. Łąkowa 20/4, 61-879 Poznań. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki przez Sklep, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad towaru ponosi Sprzedawca.

3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia - dwa lata od wydania towaru) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

  

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (Polityka Prywatności oraz Pliki Cookie)

1. Polityka Prywatności

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest firma KRUPA I RZESZUTKO KRAWIECTWO MIAROWE KAROL RZESZUTKO, ul. ŁĄKOWA, nr 20, lok. 4, 61-879 Poznań wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7822255907 - zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.2. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.3. Przy składaniu zamówienia Klient może wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówienia celu realizacji umowy sprzedaży, przy ewentualnym zwrocie / wymianie / reklamacji towaru. (Dz. U. 2014, poz. 1182 z późn. zm.).

1.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów, a także związane z  tym podanie danych, o których mowa w ust. 1.3 jest dobrowolne, jednak brak tych danych uniemożliwia złożenie zamówienia.

1.5. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

1.6. Klient ma prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych.


2. Pliki Cookie 

2.1. Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do KRUPA I RZESZUTKO KRAWIECTWO MIAROWE KAROL RZESZUTKO.

Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

2.2. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

2.3. KRUPA I RZESZUTKO KRAWIECTWO MIAROWE KAROL RZESZUTKO używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

3. Opinie i pytania dotyczące prezentacji towarów i realizacji zamówień można kierować na adres e-mail sklep@kruparzeszutko.pl .

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego umieszczenia w na stronie internetowej https://sklep.kruparzeszutko.pl/pl/i/Regulamin/3 i dostępny jest w każdym czasie za pośrednictwem wskazanej strony internetowej w formie umożliwiającej jego wydruk.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 7 dni od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu.

6. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

 

 

Opublikowano 16.11.2023

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl