Witaj!

Cart:

0 produktów - 0,00 zł
Nie masz produktów w koszyku.

0

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Poniższa polityka bezpieczeństwa danych osobowych (zwana dalej: „Polityką”) dotyczy sklepu

działającego pod adresem www.kruparzeszutko.pl/sklep  (zwanego dalej: „Sklepem”). Właścicielem

Sklepu jest firma Krupa i Rzeszutko – Akcesoria i Dodatki Barbara Ziemińska , ul. Łąkowa 16/9, 61-

879 Poznań (zwana dalej: „Sprzedawcą”). Niniejsza Polityka została opracowana na podstawie

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182 z późn.

 2. Administratorem danych osobowych jest Barbara Ziemińska, ul. Łąkowa 16/9 61-879 Poznań.

 3. Składając zamówienie, klient świadomie akceptuje warunki niniejszej Polityki.  

 4. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę danych

osobowych podanych w formularzu zamówienia w celu realizacji umowy sprzedaży, przy ewentualnym

zwrocie / wymianie / reklamacji towaru. 

Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia złożenie zamówienia.

 5. Udostępnione przez klienta dane osobowe, pozyskane w celu realizacji umowy sprzedaży (w tym

do zawarcia umowy sprzedaży, wystawienia dowodu sprzedaży, wysyłki towaru), ewentualnego

zwrotu / wymiany / reklamacji to następujące dane : imię, nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail,

 6. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy wiadomości o promocjach,

nowościach, wyprzedażach oraz wydarzeniach dotyczących Sklepu.

 7.Udostępnione dane nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów uczestniczących

w realizacji umowy sprzedaży, współpracujących z administratorem Sklepu, takich jak firmy kurierskie

czy Poczta Polska. Uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych są również właściwe

organy państwowe, na mocy odrębnych przepisów.

 8. Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do ich wglądu, dokonania zmiany

a także do zaprzestania udostępniania swoich danych. Każda zmiana może być dokonana przez

klienta poprzez rejestrację na koncie założonym w Sklepie.

 9. Całość udostępnionych w Sklepie informacji jest bezpieczna w bazie danych Sklepu, a nikt oprócz

osób do tego uprawnionych nie ma dostępu do danych osobowych klientów.

 10. Dane osobowe klientów są przechowywane, przetwarzane i chronione według odpowiednich

środków technicznych i organizacyjnych, które to środki zapewniają poufność i integralność.

 11. Sklep otrzymuje informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń internetowych, które zawarte

są w logach systemowych (np. adres IP). Sklep może wykorzystywać te informacje w celach

technicznych i statystycznych, pomagających na ulepszenie serwisu internetowego i oferowanie

bardziej dogodnej dla klientów obsługi. Tego typu otrzymane informacje są całkowicie bezpieczne dla

klientów i gwarantują całkowitą anonimowość.