POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem

jest Krupa i Rzeszutko – Akcesoria i Dodatki Barbara Ziemińska z siedzibą w Poznaniu (zwanych

dalej: „stronami internetowymi”).

Co to są pliki „cookies”

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,

przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron

internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę

internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę

strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz

unikalny numer.

 

Do czego służą „cookies”

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji

użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu

tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób

użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z

wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 

Rodzaje plików „cookies”

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”:

  SESYJNE - pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze

strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  STAŁE - pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików

„cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności

użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 

Pliki „cookies” a dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu

wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób

uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza

umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki

sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki

internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w

ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na

stronie internetowej.