OBSŁUGA KLIENTA

A. DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

1. Zamówione towary dostarczane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Express Poland Sp. z o.o. na adres wysyłki wskazany w formularzu zamówienia.

2. Możliwa jest wysyłka towaru za granicę, po uprzednich indywidualnych ustaleniach pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w zależności od kraju dostawy.

3. Przewidywany czas dostawy to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki.

4. Opłaty za dostawę towarów są podawane w procesie składania zamówienia i wynoszą:

a. 19 PLN w przypadku przesyłki wysyłanej za pośrednictwem DHL EXpress Sp. z o.o. w formie ParcelShop do ​odbiorcy w Polsce,

b. 19 PLN w przypadku przesyłki wysyłanej za pośrednictwem DHL Express Sp. z o.o. do ​odbiorcy w Polsce.

5.Zamówienia przekraczające określoną wartość mogą być wysyłane na koszt Sklepu. Informacja o aktualnie obowiązującym limicie zawsze jest umieszona na stronach produktowych sklepu oraz w „koszyku” podczas składania zamówienia. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych towarów ponosi Klient, o czym Klient zostaje poinformowany przed akceptacją składanego zamówienia.

6. Cenę należną Sprzedawcy wraz z innymi należnymi Sprzedawcy opłatami (w tym opłatami z tytułu dostawy) należy uiścić w jeden z podanych poniżej sposobów, wpisując w tytule indywidualny numer zamówienia wygenerowany w Sklepie:

a. TPay,

b. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy na konto o numerze 98 1090 1854 0000 0001 3166 6172,

7. Wpłaty należy dokonać najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

8. Jeżeli w terminie, o którym mowa w pkt. 8 wpłata nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy, zamówienie zostanie anulowane.

B. ZWROTY

1. Osobom dokonującym zakupu w Sklepie, które są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od dnia, w którym weszli w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany poinformować o swojej decyzji Sprzedawcę: Krupa I Rzeszutko Krawiectwo Miarowe Karol Rzeszutko, ul. Łąkowa 20/4, 61-879 Poznań, adres e-mail sklep@kruparzeszutko.pl w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną). Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to konieczne.

3. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży danego towaru, poza złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy, Klient jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych do dnia, w którym odstąpił od umowy, przesłać zakupiony towar w stanie niezmienionym, z kompletnym ometkowaniem, bez oznak użytkowania i zapachów na adres Sklepu (Krupa I Rzeszutko Krawiectwo Miarowe Karol Rzeszutko, ul. Łąkowa 20/4, 61-879 Poznań) na swój koszt i swoje ryzyko. Brak metki zabezpieczającej oryginalnie przytwierdzonej do towaru wyklucza możliwość zwrotu. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

4. Wymieniany produkt Klient odsyła na swój koszt i ryzyko. Dlatego sugerujemy wybór pewnego sposób dostarczenia przesyłki, np. skorzystania z usług kuriera, a w ostateczności nadania paczki z tzw. potwierdzeniem nadania. Prosimy nie przesyłać do nas przesyłek "za pobraniem", gdyż nie mamy technicznej możliwości odbioru takiej paczki.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7. Zgodnie z obowiązującym stanem prawa, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest towar wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

C. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje, opóźnienia w dostawie, ewentualną niezgodność towaru z zamówieniem oraz szkody powstałe w czasie transportu powinny być niezwłocznie zgłaszane pisemnie na adres: Krupa I Rzeszutko Krawiectwo Miarowe Karol Rzeszutko, ul. Łąkowa 20/4, 61-879 Poznań lub drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@kruparzeszutko.pl

2. Każdy towar kupiony w sklepie może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony sklepu i dowodem zakupu, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Krupa I Rzeszutko Krawiectwo Miarowe Karol Rzeszutko, ul. Łąkowa 20/4, 61-879 Poznań. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki przez Sklep, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad towaru ponosi Sprzedawca.